Final Fantasy XV Windows Edition

ШААРДАГДАХ ҮЗҮҮЛЭЛТ:

  • CPU: Intel Core i5-2500 / AMD FX-6100
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows® 7 SP1/ Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit
  • VIDEO CARD: GeForce GTX 760

ТРИНЛЕР:


ТОГЛОЖ БУЙ БИЧЛЭГ:


САНАЛ БОЛГОХ:

6378775499523390780