Үнэ тариф - Тоглоом.тк
Нийт хэмжээ:
ҮНЭ:

Үнэ тариф

  • 0 - 250GB = 20,000₮
  • 250GB - 350GB = 30,000₮
  • 350GB - 450GB = 40,000₮
  • 450GB-  550GB = 50,000₮
  • 550GB дээш тохиолдолд тохиролцоно, нийт 3TB тоглоом байгаа болно.